Aanmelden
  Indien deze opgave een jeugdlid (leeftijd max.17 jaar) betreft, dan graag de onderstaande velden invullen, zodat ook de ouder(s)/verzorger(s) in voorkomend geval benaderd/geïnformeerd kunnen worden.

  Ouder/verzorger 1


  Ouder/verzorger 2


  Digitale pasfoto: Dit mag een zelf genomen foto zijn. Deze foto dient in kleur, actueel en van voren genomen te zijn waarbij de ogen goed zichtbaar zijn.  Indien je over komt van een andere volleybal vereniging, dan graag de onderstaande twee velden invullen.  Opgave vrijwilligerswerk

  Indien deze opgave een jeugdlid(leeftijd max. 17 jaar) betreft kan de vrijwilligerstaak verricht worden door een of beide ouders. Dan graag de onderstaande twee velden invullen.

  meldt zich aan om vrijwilligerstaken te doen voor volleybalvereniging Reflex.

  Door je aan te melden als lid geef je aan dat je deel wilt nemen aan de vrijwilligerstaken binnen Reflex. Het een kan niet zonder het ander! Je hebt in het vrijwilligersbeleid kunnen lezen welke taken er bij Reflex ingevuld moeten worden om de club op een goede manier te laten functioneren. In bijlage 2 van het Vrijwilligersbeleid "Taken en Verantwoordelijkheden" staat een korte omschrijving van de functies en de tijd die daarvoor globaal besteed moet worden. Je kunt nu een eerste algemene voorkeur aangeven. De vrijwilligerscommissie zal daarna contact met je opnemen.

  Onderhoud, beheer en kantineSponsorcommissieTechnische commissieScheidsrechtertaken/arbitrageCommunicatie en PR commissieEvenementen commissieKleding commissieVrijwilligers commissieAlgemeen bestuur

  Om een goed inzicht te krijgen in wie van onze leden (of ouders van onze leden) waar goed in zijn vragen wij jullie ook bij het inschrijven als lid van Reflex TAAKIE in te vullen, dit kan eenvoudig via de link op onze website www.reflexkampen.nl/vrijwilligerscommissie/ Het lidmaatschap zal geactiveerd worden zodra wij uw TAAKIE formulier hebben ontvangen.

  Incasso machtiging

  Contributie wordt maandelijks geïnd en kan alleen door middel van een automatische incasso worden voldaan. Je kunt hieronder de vereniging machtigen de contributie te innen.

  Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
  Volleybalvereniging Reflex
  Dr. Damstraat 1
  8262 GA Kampen

  Om van mijn bovenvermelde rekening maandelijks de verschuldigde contributie af te schrijven.

  Alleen van toepassing voor competitie spelende leden:
  Tevens machtig ik Volleybalvereniging Reflex te Kampen jaarlijks, in twee termijnen (begin november en begin februari), het door de ledenvergadering vastgestelde bedrag af te schrijven voor de spelerskaart. Bij tussentijds vertrek wordt het restant spelerskaart in één keer geïnd.

  N.b.
  Je ontvangt na aanmelding een machtigingsformulier per email. Ter bevestiging dien je deze uit te printen, te ondertekenen en in te leveren bij de ledenadministratie.