Aanmeldformulier club van 100

Aanmeldingsformulier Club van 100

De Club van 100 is een groep van enthousiaste leden en niet-leden die Volleybal Vereniging Reflex een warm hart toedragen. Het streven is om 100 deelnemers te vinden, die een jaarlijkse bijdrage

Van € 50,– leveren. Iedereen kan lid worden van de club van honderd.

De namen van de leden van de club van honderd worden vermeld op het club van honderd bord in de Reflexhal en op de website van de vereniging.

De club van honderd heeft zich ten doel gesteld om de Volleybal Vereniging Reflex zowel financieel, facilitair of anderszins te ondersteunen.

De leden van de club van 100 bepalen samen waar het geld aan besteed gaat worden. Tijdens de jaarlijkse samenkomst van de leden zal inzicht gegeven worden in de financiën en worden nieuwe doelen voor het nieuwe seizoen bepaald.

—————————————————————————————————————————————

AANMELDFORMULIER CLUB VAN 100 (s.v.p. volledig invullen)

 

Naam: ……………………………………………………………….………………

Adres: ………………………………………………………………….……………

Postcode/Woonplaats: …………………………………………………………..

Tel: …………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………..

Naam voor op het club van 100 bord in de hal : ……………………………………

MACHTIGING

Ja, ik word lid van de Club van 100 en machtig hierbij tot wederopzegging v.v. Reflex om jaarlijks een bedrag van € 50,- in te houden van mijn

(post) Bankrekeningnummer: ……………………………………………………….

t.n.v.: …………………………………………………………………………………..

Datum: …. / …../…..…. Plaatsnaam: ……………………………………..

 

Handtekening:
 
 
Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 1 januari.
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en deze moet voor 1 november bij de sponsorcommissie binnen zijn.
Dit formulier voorzien van handtekening terugsturen naar Rolklaver 167, 8265 KT Kampen of mailen naar clubvan100@reflexkampen.nl