Club van 100

Club van 100

De Club van 100 is een groep van enthousiaste sponsors, leden en niet-leden die Volleybal Vereniging Reflex een warm hart toedragen. Het streven is om 100 deelnemers te vinden, die een jaarlijkse bijdrage van € 50,– leveren. Iedereen kan lid worden van de club van honderd. De namen van de leden van de club van honderd worden vermeld op het club van honderd bord in de Reflexhal en op de website van de vereniging.

De leden van de club van 100 bepalen samen waar het geld aan besteed gaat worden. Tijdens de jaarlijkse samenkomst van de leden zal inzicht gegeven worden in de financiën en worden nieuwe doelen voor het nieuwe seizoen bepaald.

Realisatie projecten club van 100 sinds de oprichting in 2010:

 • Bijdrage voor een volleybalclinic voor de jeugd
 • Bijdrage maaltijden jaarlijkse jeugdkamp
 • Reclamebord in de hal
 • Gratis vervoer jeugdleden Promotiewedstrijden H1
 • Nieuwe geveldoeken buitenzijde reflexhal
 • Huisfotograaf voor de wedstrijden van H1 en D1
 • Financiële bijdrage m.b.t. de kosten ballen kinderen en quickmoppers
 • Aanschaf digitale camera met speciale lens t.b.v. Wedstrijdanalyses etc.
 • Financiële bijdrage t.b.v. renovatie bestuurskamer
 • Organisatie springkussen na wedstrijd van Heren 1
 • Uitnodiging leden club van 100 voor jaarlijkse sponsoravond
 • Gezellig samenzijn bij laatste thuiswedstrijd H1
 • Traingspakken en Jacks tbv jeugdtrainers van Reflex.
 • VT2 training gesponsord (september 2016)
 • Renovatie douches (seizoen 2018 – 2019)
 • Banners leeuw Reflexhal (seizoen 2018 – 2019)
 • Busreis supporters naar kampioenswedstrijd H1 (seizoen 2018 – 2019)

Wie zijn er al lid:

1 Hans Hullegie
2 Hugo Verlind
3 Herman Verlind
4 Henk de Vogel
5 Hans Siefers
6 Rob Diender
7 Martin Hendriks
8 Bergman
9 Femmie van Enk
10 Sándor van Straten
11 Fam. Hendriks
12 Niels van Beek
13 Maarten Verlind
14 Jorn Diender
15 Theo van der Maten
16 Ben Altena
17 Ook Eddy
18 Jonkheer de Roël
19 Fam. Klappe
20 Jelte Sijtsma
21 Irene van Straten
22 Michael Bres
23
24
25 Hendriks-Fix
26 Jan Rein Palland
27 Seth Modders
28
29 Ubels
30 Gerben Hendriks
31
32 Fokkens
33
34 Wilma / Esther
35 Salverda
36 Alerieke
37
38
39 Martine Tromp
40 Marit van der Meijden
41 Jasper Westerink
42 Rimco Schrijer
43 geen vermelding
44 Niels Schadé
45
46 Paul Pot
47 Frank Meermans
48 Henk-Jan Strieker
49
50 Zomerdijk

Doel:
De club heeft ten doel de ondersteuning, zowel financieel, facilitair of anderszins, van de Volleybal Vereniging Reflex en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Van een deel van het binnenkomende geld zullen concrete doelen binnen de volleybalvereniging worden gefinancierd. Minimaal ¾ van de opbrengst komt ten goede aan de vereniging. De verdeling van de middelen zal tijden de jaarlijkse vergadering worden bepaald en altijd eerst ter goedkeuring aan het bestuur van de vereniging worden voorgelegd. Daarnaast heeft de jaarlijkse vergadering tot doel sponsors, leden en oud-leden met elkaar in contact te brengen en zo de betrokkenheid bij de club te vergroten.

Reglementen:
De reglementen van de Club zijn kort en duidelijk:

 • De club van 100 is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging
 • Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte rekening bij verenigingspenningmeester
 • ondersteunt de vereniging met concrete zaken
 • De club van 100 wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor zijn leden

Wie kan lid worden

 • Iedereen kan lid worden van de club van 100
 • Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 1 januari.

Wat krijg ik ervoor terug?

 •  Ondersteunen van diverse projecten binnen de vereniging
 • Een vermelding op het “club van 100” bord in de Reflexhal en op de website
 • Eenmaal per jaar een vergadering met het bestuur van de club van 100 en een gezellig samenzijn
 • Het belangrijkste: dat je als lid bijdraagt om iets extra’s te kunnen doen voor Reflex.

 

Verslag jaarvergadering december 2010.

Verslag jaarvergadering februari 2012.

Klik hier voor het aanvraagformulier: of mail voor meer info naar clubvan100@reflexkampen.nl