Club van 100

Club van 100

De Club van 100 is een groep van enthousiaste sponsors, leden en niet-leden die Volleybal Vereniging Reflex een warm hart toedragen. Het streven is om 100 deelnemers te vinden, die een jaarlijkse bijdrage van € 50,– leveren. Iedereen kan lid worden van de club van honderd. De namen van de leden van de club van honderd worden vermeld op het club van honderd bord in de Reflexhal en op de website van de vereniging.

De leden van de club van 100 bepalen samen waar het geld aan besteed gaat worden. Tijdens de jaarlijkse samenkomst van de leden zal inzicht gegeven worden in de financiën en worden nieuwe doelen voor het nieuwe seizoen bepaald.

Realisatie projecten club van 100 sinds de oprichting in 2010:

 • Bijdrage voor een volleybalclinic voor de jeugd
 • Bijdrage maaltijden jaarlijkse jeugdkamp
 • Reclamebord in de hal
 • Gratis vervoer jeugdleden Promotiewedstrijden H1
 • Nieuwe geveldoeken buitenzijde reflexhal
 • Huisfotograaf voor de wedstrijden van H1 en D1
 • Financiële bijdrage m.b.t. de kosten ballen kinderen en quickmoppers
 • Aanschaf digitale camera met speciale lens t.b.v. Wedstrijdanalyses etc.
 • Financiële bijdrage t.b.v. renovatie bestuurskamer
 • Organisatie springkussen na wedstrijd van Heren 1
 • Uitnodiging leden club van 100 voor jaarlijkse sponsoravond
 • Gezellig samenzijn bij laatste thuiswedstrijd H1
 • Traingspakken en Jacks tbv jeugdtrainers van Reflex.
 • Electronisch Scorebord in de hal. (in ontwikkeling)
 • VT2 training gesponsord (september 2016)

Wie zijn er al lid:

1 Hans Hullegie
2 Willem Jan Kroneman
3 Hugo Verlind
4 Herman Verlind
5 Peter Verbeek
6 Henk de Vogel
7 Pascal Jacobs
8 Rob Diender
9 Martin Hendriks
10 Geert Meijering
11 Ewald van Unen
12 Femmie van Enk
13 Ria Prinsen
14 Dik Hendriks
15 De Appelschiller
16 Maarten Verlind
17 Jorn Diender
18 Theo van der Maten
19 Ben Altena
20 Eddy van der Hoven
21 Roel van der Maten
22 Johan Klappe
23 Ann Verbeek
24 Jelte Sijtsma
25 Marcel Gommers
26 Michael Bres
27 Harm Koster
28 Calo Zwolle
29 Gait Jan

30
31 Jan Rein Palland
32 Berrie Buis
33 Michiel de Bruin
34 Pieter Bardelmeijer
35 Seth Modders
36 Zomerdiek & Diendert
37 Ubels
38 Istvan heldoorn
39
40 Fokkens
41 Stroom & Vink
42 Siebren
43 Brenda
44 Willem Westerink
45 Wilma/Esther
46 Salverda
47 Alerieke
48 Jan en Lydwien
49

Doel:
De club heeft ten doel de ondersteuning, zowel financieel, facilitair of anderszins, van de Volleybal Vereniging Reflex en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Van een deel van het binnenkomende geld zullen concrete doelen binnen de volleybalvereniging worden gefinancierd. Minimaal ¾ van de opbrengst komt ten goede aan de vereniging. De verdeling van de middelen zal tijden de jaarlijkse vergadering worden bepaald en altijd eerst ter goedkeuring aan het bestuur van de vereniging worden voorgelegd. Daarnaast heeft de jaarlijkse vergadering tot doel sponsors, leden en oud-leden met elkaar in contact te brengen en zo de betrokkenheid bij de club te vergroten.

Reglementen:
De reglementen van de Club zijn kort en duidelijk:

 • De club van 100 is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging
 • Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte rekening bij verenigingspenningmeester
 • ondersteunt de vereniging met concrete zaken
 • De club van 100 wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor zijn leden

Wie kan lid worden

 • Iedereen kan lid worden van de club van 100
 • Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 1 januari.

Wat krijg ik ervoor terug?

 •  Ondersteunen van diverse projecten binnen de vereniging
 • Een vermelding op het “club van 100” bord in de Reflexhal en op de website
 • Eenmaal per jaar een vergadering met het bestuur van de club van 100 en een gezellig samenzijn
 • Het belangrijkste: dat je als lid bijdraagt om iets extra’s te kunnen doen voor Reflex.

 

Verslag jaarvergadering december 2010.

Verslag jaarvergadering februari 2012.

Klik hier voor het aanvraagformulier: of mail voor meer info naar clubvan100@reflexkampen.nl