Duiten

duiten-en-zakjes Reflex

Zaterdag 15 oktober hebben we de inhoud van de spaarpot voor de duiten ingeleverd tijdens het 4e inlevermoment bij de VZK. (Verenigde Zaken Kampen)
Ditmaal was DOS Kampen de gastheer.

We hebben in totaal 2000 duiten (á € 0,17) ingeleverd.

Met deze actie is in totaal een bedrag van € 340,00 door eenieder bij elkaar gespaard

Een heel mooi resultaat.
Blijf vooral doorgaan met sparen, de ‘pot’ staat weer op de bar in de Reflexhal.

Hans Siefers,
Secretariaat.