Publiek & Covid

Publiek
* Voor binnensport geldt een max. van 100 toeschouwers zonder gezondheidscheck en reservering (registratie).
* het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers die een actieve rol hebben bij het sportevenement/-wedstrijd
* Let wel! Als ‘volwassen’ sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, toernooi, sportevenement, dan tellen zij als publiek, tenzij ze de locatie verlaten. Ditzelfde geldt voor aanvang van wedstrijden waarbij volwassen sporter/officials nog in de sportzaal moeten wachten.
* Het aantal plekken voor toeschouwers is door voorgaande regel beperkt met in achtneming van max 100 toeschouwers.
* Ivm de beperking qua aantal toeschouwers, mag het uitspelende team geen extra publiek meenemen, behalve de noodzakelijke chauffeurs (maximaal 4) die rijden.

Uitwedstrijd
* Samen reizen in een auto mag. Wél wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen (voor de doelgroep die onderling 1,5 meter afstand moet houden). Dit is niet verplicht.
* Kijk vooraf op de site van de betreffende vereniging wat de gehanteerde richtlijnen zijn om teleurstellingen op locatie te voorkomen. Constatering is namelijk dat er geen eenduidig beleid per gemeente is vwb sportaccommodaties. Dit kan betekenen dat bij uitwedstrijden de kleedkamers van de betreffende sporthal gesloten zijn en/of dat de kantine dicht is.
* Neem zo weinig mogelijk publiek mee. Bij voorkeur alleen de noodzakelijke chauffeurs.