Wij steunen SamenLoop, jij toch ook?

Op 22 en 23 september 2017 wordt de SamenLoop voor Hoop in Kampen georganiseerd, een evenement voor iedereen die met kanker te maken heeft. We gaan er een fantastisch weekend van maken. Doe jij ook mee met een team?

Op SamenLoop Kampen staan we 24 uur samen stil bij kanker én vieren we het leven. We wandelen in teamverband en er is altijd minstens één teamlid op het parcours als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Vóór en tijdens het evenement dagen we elkaar uit om zo veel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek door creatieve acties te organiseren. Meedoen aan SamenLoop Kampen geeft je de kans om je samen met je teamleden in te zetten voor de strijd tegen kanker. Een nuttige én gezellige manier om je clubleden beter te leren kennen.

Tijdens de SamenLoop zijn er muziekoptredens, verschillende ceremonies en beheren teams een kraam waar ze (zelfgemaakte) spullen verkopen en leuke activiteiten gaan organiseren voor het publiek en de andere deelnemers. De openheid en eensgezindheid maken van SamenLoop voor Hoop een evenement dat iedereen raakt.

Een feest van hoop
De overlevingskansen voor mensen met kanker zijn de laatste 65 jaar ruim verdubbeld. Met SamenLoop Kampen zamelen we geld in voor KWF Kankerbestrijding om ervoor te zorgen dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. We ondersteunen de missie van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. De opbrengst van onze SamenLoop in Kampen draagt hieraan bij.

De ceremonies van SamenLoop zijn heel bijzonder. De Openingsronde wordt bijvoorbeeld gelopen door de teams en Eregasten (mensen die ooit de diagnose kanker hebben gehad). Eregasten zijn natuurlijk niet verplicht hieraan mee te doen. Onder warme aanmoediging van familie, vrienden en belangstellenden lopen zij de eerste ronde. Een ander speciaal onderdeel is de Kaarsenceremonie. Hier worden dierbaren herdacht maar wordt ook gevierd dat mensen kanker hebben overwonnen. Iedereen kan op kaarsenzakken een persoonlijke boodschap achterlaten. Deze kaarsen worden ’s avonds langs het parcours gezet.

Meedoen?
We kunnen je enthousiasme en inzet goed gebruiken. SamenLoop Kampen is in het weekend van 22 en 23 september op Sportpark Hagenbroek. Je kunt je aanmelden via de website www.samenloopvoorhoop.nl/kampen. Voor meer informatie over SamenLoop kun je ook naar de speciale SamenLoop-website: www.samenloopvoorhoop.nl/kampen of een e-mail sturen naar kampen@samenloopvoorhoop.nl.