Van het bestuur

Sinds de vorige nieuwsbrief is alweer een volle volleyballoze maand verstreken. We willen zo langzamerhand graag weer aan de slag. Gelukkig begint er weer licht door de wolken te schijnen en zijn er versoepelingen aangekondigd.

Hoe de versoepelingen nou precies in elkaar zitten, was tot voor kort helaas niet duidelijk. Rutte noemde alleen de mogelijkheid om vanaf 29 april weer te starten met sporten in de buitenlucht en dat is dus niet sporten in (bijvoorbeeld) onze geliefde hal.

Na wat onderzoek werd duidelijk dat de uitwerking verder bij de gemeente is gelegd. Er kwam contact met de gemeente en die bleek zich eerst te hebben gericht op het weer opstarten van de trainingen van buitensportverenigingen. Dit had nogal wat voeten in de aarde begrepen wij, maar is wel gelukt. We hebben allemaal waarschijnlijk wel weer jeugd zien langsfietsen in hun sportkloffie.

Op 29 april jl. kwam de gemeente met de aankondiging dat nu de ogen gericht worden op de binnensportverenigingen (zoals Reflex) en de mogelijkheden om die ook buiten te laten sporten. Daarbij werd wel verduidelijkt dat het opstarten van georganiseerde buitensport (trainingen etc) door binnensportverenigingen, voorlopig nog niet is toegestaan. Wij als Reflex mogen dus nog niet starten.

De gemeente kondigde ook aan meer informatie te zullen sturen en die is inmiddels ontvangen. Het komt erop neer dat wij onder (behoorlijk wat) voorwaarden weer sport kunnen opstarten voor de leeftijdsgroepen t/m 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar. In de aankomende tijd gaan wij onderzoeken of en hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

Het moge duidelijk zijn dat er allerlei richtlijnen zijn die gelden voor het verantwoord sporten. Maar, voor ons als Reflex is het ook van belang om locaties te vinden, waar gesport kan worden. Dit kan op gemeentelijke (sport)terreinen zijn. Daarvoor is een soort reserveringssysteem opgezet, dat met ingang van 4 mei online gaat (en waar je 2 werkdagen van tevoren moet reserveren). Sporten op privéterreinen kan ook (in overleg met de eigenaar natuurlijk). Dan is reserveren niet nodig.

In alle gevallen moeten de activiteiten wel vooraf worden gemeld bij de gemeente, die dan steekproefsgewijs kan komen controleren of de regels worden nageleefd. Ook moet er een contactpersoon komen vanuit Reflex die onder andere gaat aangeven hoe de naleving wordt ‘geborgd’ en hoe wordt opgetreden bij overtredingen.

Kortom: er moet nog wel wat gebeuren voordat we van start kunnen, maar we gaan bekijken wat we kunnen doen en beginnen ermee om via de trainers te inventariseren welke behoefte er is en welke ideeën er zijn over het opstarten van volleybal in de buitenlucht.

Tot slot: er is nog geen concreet zicht op versoepelingen voor volwassenen. Vooralsnog moeten we hiervoor wachten op de volgende aankondigingen van het kabinet op 20 mei a.s.