Coördinator Ballenkinderen Heren 1 2x

Hoofdtaken:

  • Werven van ballenkinderen en moppers
  • Uitleg geven over het ballenrollen en moppen tijdens de wedstrijden
  • Rol en mopschema maken wedstrijden H1
  • Onderhouden contacten moppers en rollers
  • Coördineren rollen en moppen op de wedstrijddag
  • Coördineren eten drinken moppers en rollers

Tijdsbesteding +/- 8 uur per maand