verslag club van 100 2012

Verslag ledenvergadering 22 februari 2012 Club van 100

Aanwezig: Micheal Bres, Pascal Jacobs, Harm Koster, Gerda Koster, Dik Hendriks, Willem Jan Kroneman en Peter Verbeek.

1. Binnengekomen aanmeldingen voor het voorzitterschap:

Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen. Peter legt wel zijn functie neer. Het komende jaar zal naar een opvolger worden gezocht.

2. Huishoudelijk reglement:

Er zijn geen opmerkingen over. Besloten wordt ze onveranderd voort te zetten.

3. Fin. Verslag:

De boekhouding wordt door de verenigingspenningmeester verzorgt en door de kascommissie jaarlijks gecontroleerd. Er was vorig jaar (2011) een overschot van € 1.690,90 hierbij komt de bijdrage van 2012 van € 2.450,–. Hierdoor komt het te besteden bedrag voor dit jaar op € 4.069,90.

4. Ingediende doelen 2012:

· € 750,– voor de aanschaf uniforme kleding voor de jeugd trainers en coaches van Reflex.

· € 2.000,– voor een elektronisch scorebord voor in de hal.( In combinatie met een sponsorbijdrage)

· € 200,– als bijdrage aan het sfeerteam t.b.v. wedstrijden van Heren 1

5. Besloten wordt om alle bovengenoemde aan vragen te honoreren. De overige middelen die nog in kas zijn zijn ter ondersteuning van het jeugdkamp, de ballenkinderen tijdens de A-League wedstrijden en nog onvoorziene posten.

De (ex)voorzitter bedankt alle aanwezigen.

De Club van 100

Peter Verbeek